Archgall.it

Home Visite Pastorali

Il progetto

Il vescovo

I percorsi

I decreti

Partners

Indici

>Home>Lu progettu

Agghju
............................................
Bultighjada
............................................
Caragnani
............................................
Locu Santu
............................................
Luris
............................................
Nuchis
............................................
Tarranoa
............................................
Tempiu
............................................
Ghjesci di campagna
............................................

Lu progettu


Chistu situ internet vo' esse un utili e facili mezzu pa consultà un libru manoscrittu in linga spagnola chi si po' datà a lu 1763, undi vi so li ìsiti fatti da lu éscamu Salvadori Agnulu Cadello Cugia in la diocesi di Civita, in lu nord-est di la Saldigna.
Lu strumentu è di 250 pagini e s'agatta ogghj in l'Ufficiu Beni Culturali di la diocesi di Tempiu- Ampurias dirighjitu da don Franciscu Tamponi. Lu libru - be' tinutu - era anticamente in lu palazzu episcopali di Casteddhu Saldu, residenzia - un tempu - di lu éscamu di li diocesi uniti d'Ampurias e Civita, abà è statu tuttu scanerizzatu cun fotografii ad alta risoluzioni da li trabaddhadori di lu matess'ufficiu. Cun chisti immagini è stata fatta la trascriziona.
Lu trabaddhu è cuminciatu cun la trasciziona di lu libru sighendi li reguli paleografici e diplomatici d'abà. In chist'oparazioni si so sciolti tutti l'abbreviazioni di li nomi propri e di li termini, sighendi li repertori disponibili pa' dugna linga (spagnolu e saldu principalmenti). Lu strumentu è scrittu casi tuttu in spagnolu cun palti in latinu, ancora vi so termini in saldu, in italianu e in piemontesu.
Tutta la trascriziona è stata fatta in l'Ufficiu Diocesanu di li Beni Culturali di la Diocesi, grazie a li supporti informatici e la disponibilitai di li trabaddhadori. Da poi di chista prima operazione s'è fattu lu controllu di tutti li palti ch'erani paruti pocu chiari, da poi ancora s'è fatta la divisione in dui palti principali (la prima e segunda ìsita), e pa ultimu in paragrafi sighendi dui criteri base: data e locu. In lu testu è stata posta la punteggiatura sighendi li criteri d'abà pa' rindilla più legghjibili. Dividendi in paragrafi lu testu, s'è fattu pa' dugnunu un regestu, punendivi la data e lu lucu und'è statu scrittu e numerendili tutti in oldini progressivu.
Pa' dividì li noti filologichi da chiddhi di li dati, lochi, tempi di lu calendariu liturgicu etc., si so posti dui blocchi di noti, lu primu inn'altu e lu segundu in bassu a lu testu, numarendi - cun ch'istultimu - tutti li frasi di dugna paragrafu.

Risorse collegate

Scarica il file in PdF Note metodologiche di redazione dei testi


Provincia di Olbia-Tempio


Regione Autonoma della Sardegna


Istituto di Studi, Ricerche e Formazione Giulio Cossu
info: info@archgall.it

Progetto cofinanziato dalla L.R. 15/10/1997 n. 26 art. 13 lettera D) anno 2010 e anno 2011
© Luigi Agus 2012